Category: Informatie

Wat mag de douane allemaal wanneer je op reis gaat ?

Wat mag de douane allemaal wanneer je op reis gaat ?

Als je naar het buitenland op vakantie gaat wil je goed voorbereid zijn. Maar is het ook verstandig om je geliefde smartphone mee te nemen? Net als je identificatiebewijs kan je apparatuur ook flink worden gecontroleerd bij de grens. In de Verenigde Staten zijn er zelfs plannen in gang gezet om de wachtwoorden van reizigers op te eisen. Op vakantie gaan kan op deze manier een grote impact hebben op je privacy. Het is handig te weten welke rechten je hebt als om inzage in jouw spullen of gegevens wordt gevraagd, dan kun je zelf ook een duidelijke grens stellen. Hier lees je alles over privacy op reis.

Of je nu met de auto, boot of met het vliegtuig naar het buitenland gaat: je loopt de kans te worden doorgelicht door de Koninklijke Marechaussee of de douane. De marechaussee heeft een militaire status en controleert voornamelijk personen en hun reisbestemming. Dit in tegenstelling tot de douane die zich meer richt op de doorvoer van goederen. Wanneer je langs de douane gaat, kan het zijn dat de controle verder gaat dan een visuele inspectie van je bagage. De inhoud van je laptop en je bagage kan steekproefsgewijs worden onderzocht op illegaal gekopieerde software. Als blijkt dat je meer dan drie illegale cd’s of dvd’s bij je hebt, of illegaal gedownloade software en games op je laptop hebt staan, kan alles door de Douane in beslag worden genomen en moet je waarschijnlijk een boete betalen. Deze strikte omgang met namaak is een gevolg van de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) waar veel landen zich bij hebben aangesloten.

Om doorzoeking van je bagage te voorkomen kun je het best binnen de Europese Unie (EU) op vakantie gaan. In de EU is namelijk op grond van het Schengen-verdrag sprake van vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen. Recent is het Schengenverdrag onder vuur komen te liggen omdat IS-terrorist Amri na de aanslag op een kerstmarkt in Duitsland ongestoord kon doorreizen naar Nederland. Dit geeft aan dat scherpere controle van de grens door de marechaussee misschien toch noodzakelijk is. Toch is het goed om per controle af wegen welk belang eigenlijk zwaarder weegt: het privacybelang of het veiligheidsbelang. Het kan zijn dat bepaalde veiligheidsmaatregelen niet bijdragen aan de veiligheid, maar er wel voor zorgen dat persoonsgegevens van reizigers onnodig in allerlei systemen worden verwerkt. Daarom worden de systemen van de douane en marechaussee onderworpen aan onafhankelijke toezichthouders die vaststellen of wordt voldaan aan de privacywetgeving.

Privacy op reis - wat mag de douane 01
Tegen ACTA is er wereldwijd veel protest. Nederland heeft zich in eerste instantie niet aangesloten bij dit internationale verdrag.

Bedrijfsgeheimen bewaken

Ben je werknemer dan is het niet aan te raden om zomaar de laptop, harde schijf of opslagmedium van je werkgever af te staan bij de grens. Dit kan buiten de Europese Unie echter wel van je worden verlangd. Met name wanneer er bedrijfsgeheimen op je apparatuur worden opgeslagen doe je er goed aan eerst contact opnemen met de bedrijfsjurist of je leidinggevende voordat je besluit iets vrij te geven. Het is daarom verstandig om tijdens een zakenreis bewijs mee te nemen waarmee je kunt aantonen dat het om apparatuur van je werkgever gaat.

Schade aan apparatuur en gegevensdragers

Als je op reis waardevolle gegevens wilt beschermen zul je allereerst rekening moeten houden met het feit dat je apparatuur fysieke schade kan oplopen tijdens de controle of bagageafhandeling. Er wordt zeker bij de afhandeling van ruimbagage niet bepaald zachtzinnig met je tassen en koffers omgesprongen. Ruimbagage wordt bovendien doorgelicht met veel krachtiger scanners dan die bij de handbagagecheck en het is niet per definitie zeker of digitale datadragers en chips dat altijd ongeschonden doorstaan. Dus neem laptops, tablets, smartphones en losse datadragers bij voorkeur mee als handbagage. Ook onontwikkelde ‘ouderwetse’ filmrolletjes kunnen beschadigd raken door de krachtige ruimbagagescanners, dus neem ook deze mee als handbagage. Op de site van Kodak kun je uitgebreide informatie vinden over het meenemen van onontwikkelde filmrolletjes in het vliegtuig.
Privacy op reis - wat mag de douane 02
Informatie over de douane vind je op de site van de Belastingdienst.

Gebruiksvriendelijke controle bij luchthavens

Er wordt op internationale vliegvelden veel geïnvesteerd in het zo effectief en prettig mogelijk inrichten van de grenscontrole. Zo wordt op luchthaven Schiphol zelfs bij de vormgeving van de centrale beveiligingschecks rekening gehouden met de gemoedstoestand van reizigers. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen, rustige kleuren en geluiddempende maatregelen in de controleruimten zouden reizigers minder moeite moeten hebben met doorzoeking van hun bagage. Vakantiegangers kunnen er nu al voor kiezen een intensieve screening te doorstaan zodat ze in ruil daarvoor versneld de grenscontroles kunnen passeren. Er wordt ook volop geïnvesteerd in automatisering. Voor een soepele doorloop van reizigers en bagage worden de volgende systemen ingezet:

1. Schengen Informatiesysteem II (SIS II). Dit systeem verwerkt signaleringen zoals gegevens over gezochte of vermiste personen of over gestolen goederen. Bij

SIS II wordt, ter compensatie voor het vrij verkeer binnen de grenzen van de Europese Unie een hoog beveiligingsniveau aanhouden. Dit betekent dat een gigantische hoeveelheid gevoelige gegevens wordt verwerkt om ongewenste vreemdelingen buiten de deur te houden.

1. Eurodac. In Eurodac worden de vingerafdrukken, oftewel biometrische gegevens, van iedereen die asiel aanvraagt in een EU-lidstaat opgeslagen.

2. Visum Informatiesysteem. De gegevens die nodig zijn voor een visum worden in dit systeem geregistreerd en verder verwerkt.

3. Douane Informatiesysteem. In dit weinig toegepaste systeem worden gegevens die van belang zijn voor de handhaving van douanevoorschriften verwerkt.

Doorgifte passagiersgegevens

Sinds 1 januari 2012 moeten luchtvaartmaatschappijen waaronder Schiphol verplicht passagiersgegevens verzamelen en doorsturen naar politiediensten. Hierbij gaat het om gegevens als naam, adres, creditcardnummer, plaats van bestemming en reisgezelschap. Tot nu toe vragen de Nederlandse politiediensten alleen de gegevens van vliegtuigpassagiers op en niet die van bijvoorbeeld treinreizigers. Maar er zijn al wel landen, waaronder Rusland, wiens politiediensten de wens hebben uitgesproken gegevens van passagiers die per trein of bus reizen ook standaard te gaan verzamelen.
Privacy op reis - wat mag de douane 03
Luchthaven Schiphol is verplicht passagiersgegevens door te sturen naar politiediensten.

Camera’s gericht op automobilisten

Naast de controlepunten op luchthavens worden ook de grenzen van de autowegen in de gaten gehouden. Zo rijden automobilisten die de grens over gaan bij België of Duitsland langs camerasysteem @migo-boras. Dit systeem is in 2012 opgesteld en werd oorspronkelijk ingevoerd om het land van herkomst van passerende auto’s te bepalen. Inmiddels worden de beelden van @migo-boras ook ingezet om voertuigcategorie, snelheid, tijd en plaats van de voertuigpassage waar te nemen. De camera’s zouden ook de gezichtsprofielen van bestuurders kunnen scannen. Dit betekent dat de mogelijkheden van dit controlesysteem in de praktijk kunnen worden uitbereid als dat noodzakelijk is voor de veiligheid.

Het fenomeen waarbij een systeem als @migo-boras niet meer alleen voor het oorspronkelijke doel wordt ingezet wordt function creep genoemd. Het optimaal benutten van technologie waarbij ook opeens nieuwe technieken als gezichtsherkenning kunnen worden ingezet kan een negatieve impact hebben op de privacy van veel reizigers. Toch is het wel een aantrekkelijke optie voor de overheid de toepassingen van dit systeem uit te breiden. Want als op deze manier terroristen uit de reizigersstroom kunnen worden gevist is dat een enorme winst voor de staatsveiligheid. Daarom moet de overheid voldoende transparant zijn over de precieze werking van de camera’s in de praktijk. Function creep gaat tenslotte ten koste van de burger die op zijn minst moet weten of hij zich onbespied kan wanen of niet. Overigens is het opmerkelijk dat de beelden van @migo-boras in Nederland niet langer dan vier weken mogen worden bewaard, maar in Duitsland en Frankrijk wel langdurig mogen worden opgeslagen.
Privacy op reis - wat mag de douane 04
De Nederlandse overheid moet voldoende transparant zijn over het feit dat ergens camera’s staan opgesteld.

Reizigerspatronen en discriminatie

Camerabeelden kunnen het werk van de marechaussee een stuk eenvoudiger maken. Wanneer op basis van de beelden vast staat dat mensenhandelaren vaak in auto’s van een bepaald merk rijden, kan de detecterende camera van de marechaussee daar op worden ingesteld. Zodra de betreffende soort auto langs komt kan een ‘hit’ worden gegeven zodat steekproeven voor controledoeleinden sneller succesvol zijn. De intuïtie waar medewerkers van de marechaussee over moeten beschikken wordt op deze manier langzaam vervangen door een geautomatiseerd systeem. De selectiecriteria waarmee de marechaussee reispatronen opstelt komt tot stand op basis van ervaring, trends in de illegale immigratie en nieuwe inlichtingen in combinatie met geanonimiseerde gegevens.

Dit betekent voor jou als reiziger dat bijvoorbeeld het in het bezit hebben van een bepaalde telefoon een reden kan zijn je extra te controleren bij de grens, als op basis van een algoritme toevallig is vastgesteld dat mensen met die telefoon vaker drugs smokkelen. Het is wel opletten, want het werken met dergelijke algoritmes brengt ook voor de douane risico’s met zich mee. Zo kunnen ze onbewust discriminerende factoren een rol laten spelen tijdens hun werk, waardoor uiteindelijk niet iedere reiziger gelijk wordt behandeld.

Vakantiecheck(in)list

Voordat je op reis gaat kun je de volgende vakantiechecklist doornemen om je gegevens bij de grens te beschermen:

1. Neem een oude of goedkope (prepaid)telefoon mee om te bellen.

2. Verander na je reis de wachtwoorden van je belangrijkste accounts.

3. Ontdoe je laptop of mobiele apparatuur van de data die je niet nodig hebt tijdens je trip, zodat het eventuele uitlezen van je apparatuur minder schadelijk is.

4. Versleutel je apparatuur.

5. Verwijder apps of beveilig deze met een wachtwoord.

6. Schakel apparatuur zoveel mogelijk uit om bepaalde typen cyberaanvallen te voorkomen.

7. Wis niet al je gegevens, want als het lijkt dat je iets verbergt zal je extra worden gecontroleerd bij de grens.

Wachtwoorden gedwongen afstaan

Vanwege de ‘War on Terror’ neemt de intensiteit van grenscontroles in de Verenigde Staten toe. Zo heeft NBC News cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat er fors meer telefoons worden onderzocht door de douane in de Verenigde Staten zonder dat een rechter daar groen licht voor heeft gegeven. Ook de douane van het Verenigd Koninkrijk mag persoonsgegevens van mobiele telefoons uitlezen zonder concrete verdenking van de eigenaar. De bevoegdheid van de Amerikanen om wachtwoorden op te vragen strekt zich niet alleen uit tot mensen buiten de Verenigde Staten. Ook Amerikanen zelf, waaronder recent een medewerker van de NASA, moeten hun wachtwoord afgeven als daar bij de grens naar wordt gevraagd. Wanneer je eenmaal je wachtwoord hebt doorgegeven kan dat in Amerika tot wel 75 jaar worden bewaard, met alle beveiligingsrisico’s van dien.

Vanuit juridisch oogpunt zijn er heel wat bezwaren tegen het verplicht stellen van het vrijgeven van wachtwoorden. Zo geldt in Nederland het zogeheten ‘nemo tenetur-beginsel’. Die brengt met zich mee dat een verdachte niet gedwongen kan worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken, zoals ook het geval is bij het zwijgrecht. In Nederland is het nog niet zo ver dat wachtwoorden kunnen worden afgedwongen. Zo is recent het decryptiebevel, een verplichting die een verdachte zou kunnen dwingen zijn apparatuur te ontsleutelen, geschrapt uit het Nederlandse Wetsvoorstel Computercriminaliteit III die de politie meer bevoegdheden zal geven.

Conclusie

Als je op vakantie gaat moet je er rekening mee houden dat jij, je apparatuur en je gegevens kunnen worden doorgelicht bij de grens. Buiten de Europese Unie kan die controle heel ver gaan, zoals in de Verenigde Staten waar ze je wachtwoorden kunnen opeisen. Je kunt ervoor kiezen gewoon in Nederland zelf vakantie te vieren, of op reis te gaan met zo min mogelijk apparatuur waarop privéinformatie staat en waaruit jouw manier van leven kan worden afgeleid.
Privacy op reis - wat mag de douane 05
De Electronic Frontier Foundation heeft een stevig rapport uitgebracht over controle bij de Amerikaanse grens.

 

Bron : Computertotaal

Sterrenkundige Chriet Titulaer (73) overleden

Sterrenkundige Chriet Titulaer (73) overleden

Op 23 april is Sterrenkundige Chriet Titulaer (73) overleden.

Altijd herkenbaar aan zijn baard en accent was hij te vinden in o.a. Wondere Wereld van de Tros waar ik wekelijks aan gekluisterd zat om alle technieuwtjes te volgen.
Ik kan mij nog zo de beelden voor de geest halen waar Chriet op een groene fiets van (toen) de PTT rondfietste om mobiele telefonie te demonstreren.
Met een joekel van een telefoon met een joekel van een accu die dan weer opgeladen werd door de dynamo van de fiets zwalkte Chriet letterlijk over de straat met dat loeizware ding om te verkondigen dat dat de toekomst ging worden. Als je interesse had om het prototype gratis en onbetaald te willen testen, kon je je opgeven zodat je dan óók zo’n groen gevaarte zou krijgen als je tot de gelukkigen behoorde.
Later bleek het om een 1 april grap te gaan 🙂

Bij veel onderwerpen zat hij echt wel op het juiste spoor, bijvoorbeeld zijn glasvezel voorspelling, maar een aantal dingen zijn het echt niet geworden zoals die groene PTT fiets 🙂
Maar wel of niet een correcte voorspelling : Het is en blijft een mooi persoon met hart en passie voor wetenschap en techniek.
Onze Wondere Wereld is helaas weer een icoon kwijtgeraakt.

Chriet’s praatje over glasvezel :

En natuurlijk de PTT Mobiele Telefoon fiets :

R.I.P Chriet !

Ubiquiti Unifi Wifi apparatuur – Synology

Ubiquiti Unifi Wifi apparatuur – Synology

Ubiquiti Unify i.c.m. Synology

Heb je een Synology met DSM 5.x ? volg dan onderstaande handleiding. Voor DSM 6.x volg je deze handleiding !

Ubiquiti accesspoints zijn goed, sterk en cool ! 🙂

De Unifi serie van Ubiquiti zijn accesspoint voor de Enterprise, dus de zakelijke markt.
Waarom ?
Omdat deze Accesspoints gemaakt zijn om centraal gemanaged te worden.
De Accesspoints zelf hebben geen beheerinterface waarmee je je netwerk in kunt richten.
Hiervoor heb je een Ubiquiti AP manager nodig, of zoals Ubiquiti zegt : een Unifi Controller.
Deze controller kan bestaan uit software die je op een server of werkplek installeert, maar kan ook uit een Ubiquiti Unifi Controller hardware bestaan die je in het netwerk integreert.
De controller, hetzij soft- of hardware-matig, heb je nodig om de Accesspoints te kunnen configureren, monitoren en te beheren.
Dat betekend dat je voor thuisgebruik dus een extra apparaat nodig hebt (Ubiquiti controller of computer met software controller) die altijd aan staat.
Dit betekend dus meteen dat een Ubiquiti Unifi Accesspoint ongeschikt voor thuis gebruik is….of toch niet ?

Unifi Apparatuur voor thuis gebruiken mét controller

We hebben voor thuisgebruik een Ubiquiti Unifi AP-AC-PRO aangeschaft, een accesspoint met 2,4 en 5 GHz ondersteuning.
Bij het uitpakken valt meteen het mooie design op.
Rond, wit, plat en met een blauw/witte led verlichting.
ubiquiti infi ap-ac-pro

Qua toebehoren zorgt Ubiquiti er ook voor dat je alles bij de hand hebt.
Bracket, plaatjes, schroeven en POE injector…alles zit er bij.
ubiquiti-unifi-ap-pro toebehoren

We sluiten de AP-AC-PRO aan en laten deze alvast opstarten zodat we deze kunnen inrichten.

Op zich kun je de controller software op een computer installeren en alleen voor het instellen gebruiken.
Het Accesspoint zal dan gewoon werken, ook al zet je de controller uit.
Maar hier kleeft wel een nadeel aan : Je hebt geen enkele controle meer over je WiFi verbinding.
Je kunt niet zien wie er op het netwerk zit, hoeveel data er over je netwerk gaat etc. geen nieuwe firmwares installeren en bij problemen kun je niks nakijken.
Hoe kun je nu een controller 24 uur per dag draaien om alle voordelen van de Unifi apparatuur te kunnen gebruiken ?
Dat kan vrij eenvoudig…tegenwoordig hebben de meeste mensen namelijk een NAS in huis.
Wanneer je een Synology NAS met DSM 5.x hebt, kun je de Unifi Controller software probleemloos op de NAS installeren.
Heb je een Synology NAS met DSM 6.x ? Volg dan deze handleiding !
De NAS draait als het goed is toch dag en nacht !

Wat moet je doen ?

Download als eerste het Synology Unifi Pakket van deze website. Dit is een SPK bestand, een Synology Installatie Pakket.

Ga nu naar de DSM en log in.
Vervolgens ga je naar de Package Center en kies daar Handmatig Installeren.
Blader dan naar de lokatie waar je het SPK bestand hebt neergezet, selecteer deze en klik dan op Volgende.
Het pakket wordt nu geupload en gechecked. Wanneer het pakket goedgekeurd is, krijg je een overzicht te zien en kun je op Volgende klikken.

Nu wordt het pakket geinstalleerd, ingesteld en gestart.
Als alles goed gegaan is, kun je daarna via https://ipofnaamvanjenas:8443 in de Ubiquiti Unifi Controller interface inloggen.
De eerste keer zul je door een aantal stappen voor het in gebruik nemen van de software moeten, maar dat stelt niets voor.
Het Accesspoint wordt gedetecteerd en geconfigureerd en is dan gebruiksklaar !

Mocht je in je huis toch niet overal goed bereik hebben, dan kun je nog een kabel trekken naar een nieuwe lokatie voor een extra Accesspoint.
Alleen een netwerkkabel is genoeg, met de meegeleverde PoE injector krijgt het Accesspoint zijn stroom en data via 1 (netwerk)kabel.
En vervolgens kun je deze via je NAS configureren !
Op 1 plek dus al je accesspoints beheren en monitoren.

Een paar impressies :

Hieronder kun je de statistieken zien van het Access Point, het aantal clients, hoeveelheid verkeer en de devices met de hoogste verbruiken.
ubiquiti unify statistieken

Bij Inzichten kun je zien per device hoeveel data er gegenereerd is en wanneer deze voor het laatst gezien is.
Ook kun je devices blokkeren.
ubiquiti unify inzichten

Ook een overzicht van de gebruikers is te zien.
ubiquiti unify gebruikers

Beheer van je AccessPoints

Goed, via de Unifi Controller op je NAS kun je nu dus je Accesspoint(s) managen.
Het is ook mogelijk om de Controller periodiek te laten controleren of er firmware updates beschikbaar zijn en automatisch laten downloaden.
Vervolgens wordt de nieuwe firmware automatisch gepusht naar de Accesspoints.

Wil je overal de controle over je Wifi netwerk houden ?
Dan kun je er voor zorgen dat je modem/router/firewall van je internet verbinding poort 8443 forward naar de Synology NAS.
Ubiquiti heeft Unifi clients voor Android en Apple en kun je dus op je smartphone of tablet installeren.
Deze logt dan in op jouw NAS waarna je altijd en overal (wanneer je internet hebt natuurlijk) inzichtelijk hebt wat er op je draadloze netwerk gebeurd. Dit allemaal in een mooie en overzichtelijke interface.

Gasten toegang

Ook is het mogelijk om naast je eigen Wifi netwerk een gasten netwerk aan te leggen.
Een gasten netwerk kun je gebruiken om gasten toegang te geven tot bijvoorbeeld alleen maar internet en niet je eigen netwerk.
Ubiquiti biedt hiervoor verschillende mogelijkheden d.m.v. een gasten portaal waarbij gasten in kunnen loggen of bijvoorbeeld na een betaling via credit card een bepaalde tijd kunnen internetten.
Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in dit artikel.

Toch een Ubiquiti Controller gebruiken ?

Dan kun je naast de software controller op 2 manieren te werk gaan :

Manier 1, de in-huis oplossing met een hardwarematige Unifi controller :
De Unifi PoE switch welke je integreert in je netwerk bevat reeds de Controller software.
Deze switch zal de Unifi AP’s  detecteren en je kunt aan de slag !
unifi-switch-16-controller-support

Manier 2, Gebruik maken van de Ubiquiti Cloud
Met deze methode kun je je Unifi AP’s via de Ubiquiti cloud beheren.
Hiervoor heb je enkel een Ubiquiti Cloud Key nodig naast je Accesspoint(s)
ubiquiti cloud key

Vervolgens maak je een Unifi account aan via deze website en je kunt aan de slag.
Doe dit overigens wel via de Chrome browser, hiervoor is namelijk de Ubiquiti Device Discovery app beschikbaar welke je nodig hebt om je accesspoint(s) te detecteren.
Om via de Unifi Cloud infrastructuur ziet er uit als onderstaand :
ubiquiti unifi cloud

Performance

We testen op een smartphone (Samsung Galaxy S6 Edge Plus met Android 6) de Wifi verbinding met een internet speedtest :
speedtest smartphone

Dit klopt exact !
De internetverbinding is een Ziggo 150/15 Mbit Down/Up verbinding.
In de instellingen van het netwerk zien we dat de telefoon met 400Mbit verbonden is met het Wifi Netwerk.
Snelheid genoeg dus !

Captive Portal

Ook kun je een Captive Portal (gasten netwerk) maken. Zie hiervoor deze handleiding !

Conclusie

Ubiquiti is erg mooi spul !
Niet het goedkoopste maar nog altijd betaalbaar !
Boordevol mogelijkheden en eenvoudig (centraal) beheer van je accesspoints maken deze accesspoints bijna onmisbaar in woningen, kantoren, studentenhuizen etc.
Het is net even anders dan een standaard accesspoint inrichten, maar is binnen enkele minuten te doen !
Binnen enkele minuten een professioneel en veilig netwerk…wat wil je nog meer !

Meer weten ? Bekijk de volledige specificaties en info van de Ubiquiti UniFI AP-AC-PRO.

ICT Tips and Tricks Facebook Pagina

ICT Tips and Tricks Facebook Pagina

ICT Tips and Tricks Website/Facebook !

Elke ICT’er zit wel eens met vragen, problemen of situaties waarvoor hij/zij op dat moment niet direct een passende oplossing heeft of misschien zoekt naar een beknopte handleiding om iets gedaan te krijgen.
Het zoeken naar documentatie zal bekend zijn, pagina’s en pagina’s tekst en uiteindelijk toch niet wat je zoekt.
Daarvoor ben ik al een tijdje bezig om een site te maken waarop duidelijke, korte en bondige handleidingen komen rechtstreeks voortgevloeid uit echte praktijkcases.
Nu is er ook een Facebook pagina aangemaakt waarop deze artikelen gedeeld worden, maar dat is niet alles !

Men kan hier ook terecht met vragen, problemen of voor advies.
Wat is het doel ? : een Social Media Netwerk bouwen waarbij ICT’ers op vrijwillige basis andere ICT’ers helpen met de meest uiteenlopende zaken.
Een netwerk waarbij ICT’ers samen sterk zijn, waarin kennis gedeeld wordt, een netwerk vóór en dóór ICT’ers maar ook bijvoorbeeld studenten die een ICT opleiding volgen en antwoorden zoeken.
Leuke uitdagingen waarbij meer nodig is dan in een klein berichtje te stoppen is, zullen waar mogelijk uitgewerkt worden tot complete stappenplannen/handleidingen.
Afhankelijk van het animo wordt er gekeken of er middelen ingezet worden om bijvoorbeeld in een virtuele omgeving situaties na te bootsen om zo precies mogelijk de vraag te kunnen beantwoorden.
Het lijkt mij een poging waard te proberen dit enigzins succesvol te laten worden en in de eerste instantie met weinig middelen, baat het niet, dan schaadt het ook niet !

Neem eens een kijkje op de pagina, delen wordt zeer op prijs gesteld !:

Ga naar onze Facebook Pagina !

Certificaat Google Online Marketing behaald !

Certificaat Google Online Marketing behaald !

Jeeeuuuuuujjjj ! Ik heb vandaag het Google Online Marketing Certificaat gehaald !

Per toeval stuitte ik op een Google advertentie waarin een gratis training en certificering werd aangeboden.
Even inschrijven en gekeken wat het inhield :

– 23 Categoriën
– 89 Lessen en vragen
– Het certificerings examen met 40 vragen

Het meeste kende ik al en was dus ook al vlot door het lesmateriaal heen.
De 40 vragen van het examen waren ook goed te doen en dus in 1 keer geslaagd.
Of het veel meerwaarde heeft weet ik niet, maar een certificaat is een certificaat 🙂

google-online-marketing-certificaat