Ubuntu Expired Key vernieuwen met APT

Wanneer je in Ubuntu repositories toevoegt, moet je vaak een GPG Key importeren.
Dit heeft met veiligheid te maken zodat je zeker weet dat je ook daadwerkelijk verbindt met de repository waarmee je wilt verbinden. Maar een key heeft een bepaalde geldigheid en kan na verloop van tijd dus verlopen/expiren. Wanneer dit het geval is, kun je niet meer uit de betreffende repository updaten of installeren. Je zult dan eerst de key moeten vernieuwen.
Gelukkig is dit niet zo moeilijk !

In Ubuntu de GPG Key vernieuwen van een repository met APT

Goed, aannemende dat je onderstaande melding tegenkomt bij het uitvoeren van apt-update

Ubuntu Expired Key vernieuwen met APT 01

Dan is dat met een paar simpele stappen op te lossen !

Eerst moeten we kijken welke keys er zijn en welke verlopen zijn.
Dit doen we met :

apt-key list

We zien dan onderstaand resultaat met inderdaad een key die verlopen is.

Ubuntu Expired Key vernieuwen met APT 02

Rood omcirkeld is de verlopen key waarbij het geel gearceerde deel de key is die we nodig hebben om te vernieuwen.

Vervolgens gebruiken we onderstaand commando om de key te vernieuwen :

apt-key adv –keyserver keys.gnupg.net –recv-keys 479BC94B

Onderstaande output zien we dan :

Ubuntu Expired Key vernieuwen met APT 03

Het vernieuwen van de key is gelukt !

We kunnen nu weer gaan updaten met apt update && apt upgrade

Ubuntu Expired Key vernieuwen met APT 04

Happy updating ! šŸ™‚

 

Deel dit:
Scroll naar boven