Opzetten van een Windows Server 2012R2 Domain Controller

Aan de slag !

Er van uit gaande dat je reeds een kale en werkende Server 2012 installatie hebt, gaan we beginnen met het updaten van de installatie.
Ga naar de Windows Update in het Configuratiescherm, ga naar Windows Update en installeer alle beschikbare updates.
server-2012-updaten

Als Windows Server helemaal up to date is, kunnen we verder met het inrichten.

Als eerste dienen we een vast IP adres toe te wijzen aan de server.
We gaan er van uit dat je weet hoe dat moet, dus zullen we hier niet verder op in gaan.
Denk aan een vast ip adres, DNS server en default gateway.

Ook is het belangrijk om de server een goede naam te geven, bijvoorbeeld DC01 of SVR-DC01.
Bedenk goed wat dit moet worden, want achteraf kun je dit moeilijk wijzigen naar een andere naam.

Om een DC in te richten moeten we de standaard server promoten naar een DC.

Server Voorbereiden :

Als eerste moeten we daarvoor de Directory Services bestanden voor installeren en wel via de Server Manager :
Druk op de Server Manager knop (1) en dan op Add roles and features (2)
server-manager-1

De wizard wordt gestart
server-manager-2

Nu kunnen we het Installatie Type kiezen
server-manager-3

Vervolgens kunnen we de server kiezen. Controleer hier of de servernaam en het IP adres kloppen :
server-manager-4

Dan kunnen we nu de server rol gaan kiezen, selecteer Active Directory Domain Services waarna een popup verschijnt.
server-manager-5

De popup meldt dat er additionele componenten nodig zijn
Klik op Add Features
server-manager-6

De rol is nu geselecteerd, klik nu op Next
server-manager-7

Nu kunnen we nog extra features kiezen, kies hier verder niks en klik op Next
server-manager-8

Dan krijgen we een overzicht te zien, klik weer op Next
server-manager-9

Nu komen we bij de te installeren onderdelen. Klik desgewenst Restart the destination server automatically if required
En klik dan op Install
server-manager-10

De installatie begint en duurt even…
server-manager-11

Het installeren is klaar !
De server heeft nu de benodigde onderdelen om een DC te kunnen worden. Druk op Close.
We kunnen nu verder.
server-manager-12

Op de volgende pagina gaan we de server promoten naar een Domain Controller

Deel dit:
Scroll naar boven