Windows Taskmanager : the following error was reported: 2147750704

Bij het creëren van een taak waarbij een melding getoond of een email verstuurd moet worden krijg je bij het opslaan de foutmelding :

the following error was reported:2147750704

taskscheduler-foutmelding

Onduidelijker kon Microsoft het niet maken. Er is een fout opgetreden, maar waarom dan ?

Het probleem zit hem in de gekozen actie.
Je kunt namelijk een taak aanmaken die bij een trigger een programma start, een e-mail stuurt of een melding op het scherm toont.

Laten we de te kiezen acties eens nader bekijken :
soorten-acties

Aha ! achter Send an e-mail en Display a message staat (deprecated)
Microsoft heeft deze acties er uit gesloopt en dus werken deze niet meer, waarom deze dan als actie nog steeds te kiezen zijn is een raadsel.
Het enige wat nog kan is het starten van een programma.

Het starten van een programma spreekt voor zich. We gaan kijken naar het e-mailen en het tonen van een bericht (daarvoor ben je tenslotte op onze pagina terecht gekomen)

Emailen van een bericht:
OK, het enige wat we dus kunnen is het starten van een programma.
PowerShell bevat functionaliteit om vanaf commandline een mail te kunnen sturen.
Laten we een scriptje maken !

$From = “afzender@domain.com”
$To = “ontvanger@domain.com”
$Cc = “een-cc-naar-iemand@domain.com”
$Attachment = “c:\scripts\bijlage.extensie”
$Subject = “Er is iets gebeurd waardoor een mail gestuurd moet worden !”
$MsgBody = “Het bericht dat je in de emailbody wilt hebben”
$MailServer = “smtpserver.domain.com
$SMTPPort = “25”

send-mailmessage -from $From -to $To -cc -$Cc -subject $Subject -body $MsgBody -smtpserver $MailServer -port $SMTPPort -attachments $Attament

Sla dit bestand op als scriptnaam.PS1

Om dit script uit te voeren moet het commando powershell.exe -file “\padnaarscript\scriptnaam.ps1” uitgevoerd worden.
We gaan terug naar de taak en maken een nieuwe actie voor dit aan :
taskscheduler-actie-aanmaken

En je bent klaar om te emailen bij een gebeurtenis waarbij de Task scheduler aanslaat !

Een bericht op het scherm tonen:
Met hetzelfde als hierboven kunnen we ook een bericht op het scherm tonen.

Ga hiervoor weer naar het maken van een actie ga als volgt te werk :
Om een message te tonen gebruik je het commando msg * Het bericht dat je wilt
Met * wordt het bericht naar alle op die machine ingelogde users gestuurd.

We maken weer een actie aan :
taskscheduler-actie-aanmaken-2

Wanneer de actie getriggerd wordt, verschijnt dan een messagebox :
taskscheduler-actie-bericht

Op deze manier kun je toch bereiken wat Microsoft weggehaald heeft.

Succes !

Deel dit:
Scroll naar boven