Windows Server Editie wijzigen

Upgrade- en conversiemogelijkheden voor Windows Server

Je kunt installaties van Windows Server upgraden of converteren naar nieuwere versies, verschillende edities of schakelen tussen licentie-opties, zoals evaluatie, retail en volumelicenties. Dit artikel helpt u bij het begrijpen van de mogelijkheden om je te helpen bij jouw planning.

Het proces voor het upgraden of converteren van installaties van Windows Server kan sterk variëren, afhankelijk van welke versie en editie je hebt geïnstalleerd, hoe het is gelicentieerd en de gekozen aanpak. We gebruiken verschillende termen om onderscheid te maken tussen acties die betrokken kunnen zijn bij de implementatie van Windows Server: schone installatie, upgrade ter plaatse, cluster-besturingssysteem (OS) rollende upgrade, migratie en licentieconversie. Je kunt meer leren over deze termen bij Installatie, upgrade of migratie.

Upgraden van gelicentieerde versies van Windows Server

Hieronder volgen algemene richtlijnen voor upgrade-paden op dezelfde locatie waar Windows Server al is gelicentieerd (dat wil zeggen, geen evaluatieversie):

Upgrades van 32-bits naar 64-bits architecturen worden niet ondersteund. Alle versies van Windows Server sinds Windows Server 2008 R2 zijn alleen 64-bits.

Upgrades van de ene taal naar de andere worden niet ondersteund.

Als de server een Active Directory-domeincontroller is, kunt u deze niet converteren naar een retailversie. Zie Upgrade van domeincontrollers naar Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012 voor belangrijke informatie.

Upgrades van pre-releaseversies (voorbeelden) van Windows Server worden niet ondersteund. Voer een schone installatie van Windows Server uit.

Upgrades waarbij wordt overgeschakeld van een Server Core-installatie naar een installatie van Server met bureaubladervaring (of vice versa) worden niet ondersteund.

Upgrades van een vorige Windows Server-installatie naar een evaluatieversie van Windows Server worden niet ondersteund. Evaluatieversies moeten als een schone installatie worden geïnstalleerd.

U kunt alleen van de Standard-editie naar de Datacenter-editie overschakelen bij een upgrade. Overschakelen van de Datacenter-editie naar de Standard-editie wordt niet ondersteund.

Belangrijk:
Als jouw server NIC-Teaming gebruikt, schakel NIC-Teaming uit voordat je een upgrade uitvoert en schakel het vervolgens opnieuw in nadat de upgrade is voltooid. Zie NIC-Teaming-overzicht voor meer informatie.

Conversie van een evaluatieversie naar een retailversie

Je kunt de evaluatieversie van Windows Server converteren naar de retailversie. Als je de evaluatieversie van de Standard-editie heeft geïnstalleerd, kun je deze converteren naar de retailversie van zowel de Standard-editie als de Datacenter-editie. Als je de evaluatieversie van de Datacenter-editie heeft geïnstalleerd, kun je deze alleen converteren naar de retailversie van de Datacenter-editie.

Als je Windows nog niet hebt geactiveerd, wordt in de rechterbenedenhoek van het bureaublad de resterende tijd van de evaluatieperiode weergegeven.

Belangrijk:
Voor versies van Windows Server 2016 vóór 14393.0.161119-1705.RS1_REFRESH kun je alleen van evaluatie naar retail converteren wanneer Windows Server is geïnstalleerd met de installatieoptie Server met bureaubladervaring (niet Server Core). Vanaf versie 14393.0.161119-1705.RS1_REFRESH en latere versies kunt u evaluatieversies naar retail converteren, ongeacht de gebruikte installatieoptie.

Controleer voordat je probeert te converteren van evaluatie naar retail of jouw server daadwerkelijk een evaluatieversie gebruikt. Start een opdrachtprompt met verhoogde rechten en voer de opdracht slmgr.vbs /dlv uit; evaluatieversies bevatten EVAL in de uitvoer.

Windows Server Standard of Datacenter

Als de server een evaluatieversie van Windows Server Standard-editie of Windows Server Datacenter-editie draait, kun je deze converteren naar een retailversie als volgt:

Voer vanuit een opdrachtprompt met administratieve rechten of PowerShell-sessie de volgende opdracht uit om de Microsoft Software License Terms voor Windows Server op te slaan, die je vervolgens kunt bekijken:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /GetEula:C:\eula.rtf

Bepaal de huidige editienaam door de volgende opdracht uit te voeren. De uitvoer is een verkorte vorm van de editienaam, bijvoorbeeld Windows Server Datacenter Edition is ServerDatacenter:

DISM /online /Get-CurrentEdition

Controleer welke edities de huidige installatie kan worden geconverteerd door de volgende opdracht uit te voeren. De evaluatieversie van Windows Server Standard kan worden geconverteerd naar de retailversie van zowel de Standard- als de Datacenter-edities van Windows Server, terwijl de evaluatieversie van Windows Server Datacenter alleen kan worden geconverteerd naar de retailversie Windows Server Datacenter:

DISM /online /Get-TargetEditions

Maak een notitie van de doeleditienaam waar u naar wilt converteren, en voer deze samen met uw retailproductcode in bij de volgende opdracht. Voor dit proces moet je de Microsoft Software License Terms voor Windows Server accepteren die je eerder hebt opgeslagen.

Tip

Je kunt in één stap converteren van de evaluatieversie van Windows Server Standard naar de retailversie van Windows Server Datacenter met behulp van de juiste productcode en editie-ID.

DISM /online /Set-Edition:<editie-ID> /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Bijvoorbeeld:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:ABCDE-12345-ABCDE-12345-ABCDE /AcceptEula

Tip

Voor meer informatie over Dism.exe, zie DISM-commandoregelopties.

Belangrijk

Als de server een Active Directory-domeincontroller is, kun je deze niet converteren naar een retailversie. In dat geval installeer je een extra domeincontroller op een server die een retailversie uitvoert, migreer je eventuele FSMO-rollen en verwijder je Active Directory Domain Services (AD DS) van de domeincontroller die wordt uitgevoerd op de evaluatieversie. Zie Upgrade van domeincontrollers naar Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012 voor meer informatie.

 

Windows Server Essentials

Als de server Windows Server Essentials draait, kun je deze converteren naar de volledige retailversie door een retail-, volumelicentie- of OEM-sleutel in te voeren via een opdrachtprompt met verhoogde rechten en deze op te nemen in de volgende opdracht:

slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Conversie van Windows Server Standard-editie naar Datacenter-editie

Op elk moment na de installatie van Windows Server kun je Windows Server Standard-editie converteren naar Datacenter-editie. Je kunt ook setup.exe uitvoeren vanaf het installatiemedium om de installatie te upgraden of te herstellen (ook wel in-place herstel genoemd). Als je setup.exe uitvoert om te upgraden of in-place te herstellen op elke editie van Windows Server, krijg je dezelfde editie als waarmee je bent begonnen.

Je kunt de Standard-editie van Windows Server converteren naar de Datacenter-editie als volgt:

Bepaal dat Windows Server Standard de huidige editienaam is door de volgende opdracht uit te voeren. De uitvoer is een verkorte vorm van de editienaam, bijvoorbeeld Windows Server Standard Edition is ServerStandard:

DISM /online /Get-CurrentEdition

Controleer of Windows Server Datacenter een geldige optie is om naar te converteren door de volgende opdracht uit te voeren:

DISM /online /Get-TargetEditions

Voer ServerDatacenter en je retailproductcode in bij de volgende opdracht:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Conversie tussen retail-, volumelicentie- en OEM-licenties

Op elk moment na de installatie van Windows Server kun je vrijelijk converteren tussen een retaillicentie, een volumelicentie of een OEM-licentie. De editie (Standard of Datacenter) blijft hetzelfde tijdens deze conversie. Als je begint met een evaluatieversie, converteer deze dan eerst naar de retailversie en vervolgens kun je tussen de versies converteren.

Voer hiervoor de volgende opdracht uit vanuit een opdrachtprompt met verhoogde rechten, waarbij je je volumelicentie-, retail- of OEM-productcode opgeeft:

slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Deel dit:
Scroll naar boven