Bitcoins minen : Rendabel of niet ?

Bitcoins Minen

Vandaag de dag is het steeds moeilijker om zelf Bitcoins te delven. De Bitcoin transacties bestaan momenteel nagenoeg enkel uit het kopen en verkopen van Bitcoins. Toch zijn er bepaalde grote spelers die beschikken over voldoende krachtige computers en stroom om zelf Bitcoins te minen. Vooraleer zelf te kunnen starten met Bitcoins te delven, is het essentieel om de principes van Bitcoin mining te begrijpen.
Ben je op zoek naar een Mining Rig ? Klik dan hier voor meer informatie over de hardware !

Wat is Bitcoin mining?

Bitcoin werkt als digitale decentrale munt op basis van een publiek logbestand. Binnen dit bestand worden alle transacties opgeslagen die ooit met Bitcoins zijn uitgevoerd. Het publiek logbestand wordt ook wel de Block chain genoemd, aangezien het verschillende Blocks groepeert. Een Block is in principe niets anders dan een speciaal datablok dat bestaat uit het oplossen van een wiskundige formule. De gebruiker die er in slaagt om de wiskundige formule op te lossen, wordt beloond met een bepaald aantal Bitcoins. Naast een beloningssysteem is Bitcoin mining dus ook een vorm van controle. Mining zorgt er met andere woorden voor dat alle Bitcoin-transacties die via het netwerk verstuurd worden, zich houden aan het Bitcoin-protocol. Het zal niet mogelijk zijn om een Bitcoin transactie twee maa uit te voeren of te richten aan een ander Bitcoin-adres dan de bestemmeling.

Minen van BTC

Op internet wordt gesproken van “Bitcoins minen” of “Bitcoins delven” aangezien het zoeken naar oplossingen op de wiskundige formules vrij gelijkaardig is aan het werk van mijnwerkers. Mijnwerkers zijn op zoek naar goud en hebben winst van zodra ze het goud in de grond vinden. Ook bij Bitcoins minen gaat men op zoek naar iets (i.e. de oplossing op de wiskundige formule) en wordt diegene die de oplossing vindt beloond. Dankzij de Block chain wordt iedereen geacht in te stemmen met deze ‘vondst’ en hoeft de beloning niet handmatig toegekend te worden. Eens de Block geraden is, zal het netwerk starten met een nieuwe wiskundige formule.

BTC Protocol

Het Bitcoin-protocol stelt momenteel dat circa elke 10 minuten een oplossing op de wiskundige formule dient gevonden te worden. Slagen de gebruikers er niet in om binnen de 10 minuten de Block te kraken, dan zal de moeilijkheidsgraad naar beneden gaan. Wordt de Block sneller dan binnen de 10 minuten gekraakt, dan gaat de moeilijkheidsgraad omhoog. Daarnaast stelt het Bitcoin-protocol dat er maximum 21 miljoen Bitcoins kunnen ontstaan. Bij aanvang van Bitcoin in 2009 waren er slechts een beperkt aantal Bitcoin-gebruikers die trachtten de oplossing op de wiskundige formule te genereren. De kans op Bitcoins voor de gebruikers was dan ook vele malen groter dan nu.

Het delven van Bitcoins blijft dan ook een zeer groot kansspel. Zo is het mogelijk als Bitcoin miner om 4 Blocks in één minuut tijd op te lossen, terwijl er vervolgens gedurende uren geen enkele Block wordt opgelost. Gemiddeld gezien bedraagt de tijd voor het oplossen van een formule wel steeds 10 minuten. Het vinden van de juiste oplossing op de formule wordt beloond met 25 BTC. Vroeger was de beloning hoger, namelijk 50 BTC. Volgens het Bitcoin-protocol zal de beloning elke 210.000 blocks halveren. Dit betekent dat de eerste 210.000 Blocks een beloning kenden van 50 BTC, de tweede 210.000 Blocks een beloning van 25 BTC, de derde reeks van 210.000 Blocks 12,5 BTC, enz.

Hoe werkt Bitcoin mining?

Bitcoins delven gebeurt steeds door middel van een computer met grafische kaart (GPU) én processor (CPU). Zoals hierboven vermeld, zijn er echter steeds meer gebruikers die zoeken naar Bitcoins waardoor het minder rendabel is dan voordien om als individu Bitcoins te minen. Met een eigen computer verliest men nu meer aan elektriciteit en internet dan men zou terugverdienen met Bitcoins. Wel is het nog nuttig om een eigen pc in te zetten als onderdeel van een grotere groep miners (“mining pool”). Door in groep te minen wordt de kans tot succes groter en daalt logischerwijze de kostprijs aan stroom.

De Moeilijkheidsgraad

Een zeer belangrijke factor is de moeilijkheidsgraad van de wiskundige formules (“difficulty”). Deze moeilijkheidsgraad neemt toe naarmate er meer computers zoeken naar oplossingen op de wiskundige formules. Er is steeds betere hardware nodig om het rekenwerk rendabel te worden. De moeilijkheidsgraad staat dus in rechtstreeks verband met het aantal gebruikers. Daarnaast bepaalt ook de snelheid van het netwerk (Mhash/s) het aantal Bitcoins dat zal kunnen worden gedelfd. De Mhash per seconde verwijst naar het aantal berekeningen per seconde waarmee de Blocks door de computer worden aangevallen.

Bij het kiezen voor een goede Bitcoin computer zal het dus belangrijk zijn het aantal miljoen hashes in aanmerking te nemen. Een gemiddelde grafische kaart beschikt over een vermogen van 350 Mhash/s. Anders gesteld, zal de grafische kaart de Blocks bestoken met 350 mogelijke oplossingen per seconde. Hoe krachtiger de grafische kaart, bv. een grafische kaart specifiek bestemd voor 3D games, hoe sneller de installatie zal minen. Ook een processor zal een welbepaald aantal miljoen hashes per seconde verwerken (CPU). Een Intel Core i7-processor, één van de meest voorkomende processors bij particulieren, verwerkt 6,7 Mhash per seconde. Anders gesteld, zullen er per seconde 6,7 pogingen zijn om de Block te bestoken. Het vinden van BTC is dus voornamelijk afhankelijk van de kracht van de grafische kaart.

Bitcoin Mining rigs

Mining rigs zijn niets anders dan een aaneenschakeling van grafische kaarten die door de groepering het aantal pogingen om Blocks te kraken verhogen. Vandaar wordt een mining rig in de praktijk ook wel omschreven als “multicard set-up”. Een doorsnee mining rig bestaat uit 6 of meer grafische kaarten per moederbord. Om al deze kaarten van de nodige energie te voorzien zal een aanzienlijke hoeveelheid stroom nodig zijn.

Opbrengst

Hoeveel levert een mining rig op? Voor het becijferen van het rendement van de mining rig zal rekening moeten gehouden worden met (i) de energiekost en (ii) de investering in hardware. Wat betreft de energiekost kan er per grafische kaart gerekend worden op een stroomvereiste van 175 Watt per uur. Ook het moederbord heeft nood aan gemiddeld 200 watt per uur. Voor een set-up van 6 videokaarten en 1 moederbord impliceert dit een totale stroomvereiste van: 1.050 Watt (6 x 175 Watt) + 200 Watt = 1.250 Watt of 1,25 kWh. Wanneer de mining rig 24 uur per dag zou functioneren, betekent dit een aan een tarief van € 23,86 per kWh een jaarlijkse energiekost van ongeveer € 2.500. Naast de energiekost komt natuurlijk de aankoopprijs van de videokaarten en het moederbord zelf. Voor de goedkoopste mining rigs betaalt men gemiddeld € 3.000. Meer prijzige, gesofisticeerde mining rigs kunnen tot wel € 9.000 kosten.

De goedkoopste oplossing

Momenteel resulteert een goedkoop mijntoestel in een opbrengst van 0,05 BTC per dag (omgerekend € 32). Reken deze opbrengst aan 365 werkende dagen, dan zorgt de mining rig voor een jaaropbrengst van € 11.680. Rekening houdend met de kosten (€ 2.500 aan energie en € 3.000 voor de mining rig), dan houdt men na één jaar € 6.180 aan winst over. Een mining rig is daardoor eigenlijk al terugverdiend na één half jaar. Op het internet bestaan verschillende Bitcoin calculators die nagaan of het investeren in een mining rig rendabel is. Natuurlijk is investeren in een mining rig een tijdelijke investering. De moeilijkheidsgraad van de wiskundige formules neemt toe, waardoor ook telkens de kracht van de machines moet worden geüpdatete.

Bitcoins minen per FPGA en ASIC

Naast het minen van BTC per GPU en CPU kunnen ook Bitcoins gemined worden per FGPA en ASIC. Een field-programmable gate array (FPGA) is specifiek ontwikkeld om te rekenen met SHA-256 algoritmes en is daardoor een stuk efficiënter dan Bitcoins minen per grafische kaart. Meer concreet werkt FPGA als een aaneenschakeling van logische componenten binnen één chip. Ook een application-specific integrated circuit (ASIC) is specifiek ontwikkeld om SHA-256 algoritmes te kraken.

In tegenstelling tot videokaarten zijn zowel FPGA als ASIC uitsluitend ontwikkeld om te rekenen, en dus niet voor andere doelen (i.e. gamen bij een videokaart). De prestaties van FPGA en ASIC zijn daardoor tot vijftig keer zo groot als deze van GPU en CPU minen. Ook de vereiste energie van FPGA en ASIC is aanzienlijk lager. Waar een gewone videokaart een vermogen heeft van 350 Mhash/s en een verbruik van 175 Watt, heeft een ASIC-chip een vermogen van 66.300 Mhash/s en een verbruik van 620 Watt.

Energiebronnen

Om zo voordelig mogelijk Bitcoins te kunnen minen, wordt steeds meer ingezet op energiebronnen die zo weinig mogelijk kosten. Vooral duurzame energiebronnen blijken verhoudingsgewijs minder te kosten tegenover een even groot rendement. In IJsland werd bv. een echte Bitcoin mijn gecreëerd, waarbinnen mining apparatuur voor vele miljoenen euro’s werd geïnstalleerd. De mining rig draait op basis van de (relatief goedkope) geothermische energie in IJsland. Ook in China en de Verenigde-Staten bestaan er Bitcoin mijnen die werken op basis van hernieuwbare energie, zoals waterkracht- en zonne-energie. De ideale BTC-formule bestaat er dus in de computers met de meeste rekenkracht én de laagste energiekosten te ontwikkelen.

Bitcoin mining software

Bitcoin mining software of miners software dient specifiek om de computer van één gebruiker te linken aan de grotere pool. Men zal dus enkel Bitcoin mining software installeren wanneer men in groep BTC wenst te delven. Zoals hiervoor reeds vermeld, is minen in groep iets waar steeds meer gebruikers zich aan wagen. De grote hoeveelheid energie die nodig is om de computer te laten draaien én steeds ingewikkelder wordende formules zorgen er voor dat individueel Bitcoins minen even succesvol is als spelen op de loterij of Euromillions.

Nadat de computer op de Bitcoin mining software is aangesloten, draagt de computer bij aan het oplossen van de wiskundige formules. Slaagt het netwerk er in een block te kraken, dan worden alle gebruikers van het netwerk pro rata hun bijdrage vergoed. Dit impliceert dat naarmate men meer rekenkracht aan het netwerk bezorgt, des te groter de beloning zal zijn. Bv.: 3 gebruikers vormen een mining pool. Gebruiker A levert 6/10 van alle rekenkracht van de mining pool. Gebruiker B zorgt voor 3/10 van alle rekenkracht. Tot slot zorgt gebruiker C voor 1/10 van de rekenkracht. Indien de mining pool een block zou kraken, zullen de gebruikers als volgt worden vergoed: A (6/10de van 1 BTC), B (3/10de van 1 BTC), C (1/10de van 1 BTC). De opbrengst in een mining pool is dus afhankelijk van het aantal Mhash dat men aan de pool levert.

Vaak benutte software om de eigen computer te linken aan een mining pool is:

  • CGMiner. CGMiner is momenteel de meest populaire en benutte Bitcoin mining software. CGMiner bevat verschillende opties, zoals snelheidscontrole, externe interface mogelijkheden, het automatisch opsporen van nieuwe Blocks, multi GPU en CPU-ondersteuning.
  • BFGMiner. BFGMiner werkt op gelijkaardige wijze als CGMiner. BFGMiner verbindt op eenvoudige wijze de eigen computer met de mining pool. Het enige verschil is dat BFGMiner niet mikt op GPU mining (videokaart mining) zoals CGMiner, maar uitsluitend op ASIC bitcoin.

 

Conclusie :

Het is mogelijk om inderdaad leuk te kunnen verdienen een het minen van Bitcoins.
Echter vereist dit een forse investering in hardware om een zgn. Mining Rig te bouwen maar deze apparatuur kost erg veel geld.
In bovenstaand verhaal wordt aan de hand van een rekensom duidelijk wat een echte Mining Rig kan opleveren.
Maar houdt er rekening mee dat het vinden van Bitcoins steeds moeilijker wordt en steeds meer rekenkracht vereist.
Op een gegeven moment is dus ook een Mining Rig niet meer rendabel en moet je nog meer geld investeren om de Rig te gaan upgraden met nieuwere hardware.

Met standaard computers gaan minen is op dit moment zo goed als zinloos, tenzij je de stroom gratis krijgt 🙂
En het zal heel erg lang duren voordat je een bedrag van enkele Euro’s bij elkaar hebt. Dit loont zich gewoonweg niet.

Daar komt ook nog bij dat wanneer je een x bedrag bij elkaar gemined hebt, je dit uit kunt laten betalen en hier zul je zo goed als altijd een soort van provisie/transactie kosten moeten betalen. Dit is vaak een aantal procent van het bedrag dat je wilt overmaken.

Uiteraard is het altijd zo : Daar waar geld speelt, spelen ook oplichters !
Kijk uit met de transacties, waar je je Bitcoin Wallet stalt en ga alleen in zee met instanties waar (veel) meer miners gebruik van maken.
Het zou zonde zijn om maanden of jaren van mining opbrengsten in rook op te zien gaan toch ?

Wanneer je er over denkt om te gaan beginnen met minen, dan hoop ik dat bovenstaand verhaal je tot een besluit kan doen komen.
Doe er je voordeel mee en ga je toch aan de slag : Succes en zorg voor veel geduld ! (Dat zul je nodig hebben) en bovenal : Let goed op wat je doet en voorkom dat je opgelicht wordt !

Aan de slag gaan met minen ? Dan helpen wij jou met dit artikel alvast op weg !

Deel dit:
Scroll naar boven