Exchange gedeelde mailbox verzonden items alleen in eigen Verzonden Items

Gedeelde mailbox Sent Items

Wanneer je in Outlook een gedeelde mailbox hebt waar meerdere personen gebruik van maken, en je verstuurd namens die mailbox een mailtje, dan komt deze verstuurde mail alleen in de Sent Items van de gebruiker en niet in de Sent Items van de gedeelde mailbox.

Exchange 2010

Vanaf Exchange 2010 SP2 rollup 4 kun je dit aanpassen op server niveau in de Exchange Management Shell.

Open de Management Shell :
sent-items-exchange-shared-mailbox-1

Gebruik nu het commando Get-MailboxSentItemsConfiguration <Postvak-ID> om te kijken hoe de sent items ingesteld staat.
We zien hier dat de Sent Items in de Sent Items van de Sender terecht komen, dus de map van de persoon zelf en niet in de gedeelde mailbox.
sent-items-exchange-shared-mailbox-2

Om dit aan te passen, kunnen we het volgende commando gebruiken :
Set-MailboxSentItemsConfiguration <Postvak-ID> -SendAsItemsCopiedTo SenderAndFrom
Bij dit commando krijgen we verder geen bevestiging.
sent-items-exchange-shared-mailbox-3

Als we nu naar de status kijken, zien we dat het aangepast is :
sent-items-exchange-shared-mailbox-4

Als we nu een mail namens de gedeelde mailbox verzenden, komt deze in de Sent Items van de persoonlijke mailbox én van de gedeelde mailbox terecht.
Op deze manier is voor iedereen duidelijk die deze mailbox gebruikt wat er verstuurd is.

Exchange 2016

In Exchange 2016 gaat dit iets anders. Om een mailbox in te stellen zodat verzonden items ook daadwerkelijk in de verzonden items van die mailbox terecht komen, MOET de mailbox een shared mailbox zijn.

Je kunt een bestaande mailbox zo omzetten naar een shared mailbox :

Set-Mailbox <mailbox naam> –Type Shared

Vervolgens gebruik je dit commando om de verzonden items te plaatsen in de verzonden items van die mailbox :

Get-Mailbox <mailbox naam> | Set-Mailbox -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled:$true -MessageCopyForSentAsEnabled:$true

De wijziging is meteen actief, je hoeft hiervoor niets opnieuw te starten o.i.d.

Deel dit:
Scroll naar boven