SBSMonitoring shows heavy disk usage

Ik constateerde een tijd geleden toen we nog een SBS2011 machine hadden dat de disk utilization erg hoog was en vaak met intervallen van ongeveer 10-15 minuten.
Onderzoek wees uit dat mssql.exe erg bezig was met SBSMONITORING.MDF.

Hieronder de oplossing die ik uitgevoerd heb.
Hierna was en bleef na een paar minuten alles weer rustig.

Log on as an administrator.

Start SQL Server Management Studio. (Express edition is fine)

Attach to SBSMONITORING instance (replace SERVERNAME with the name of your server):
Server Type: Database Engine
Server Name: SERVERNAME\SBSMONITORING
Authentication: Windows Authentication

Once connected, from the Menu, click: File -> New -> Query with Current Connection. This creates a new query window.
Copy the commands below into the window, then press F5 to execute.

USE SBSMONITORING
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IDX_Alerts_GetAlertsPerID] ON [dbo].[Alerts]
(
[DefinitionID] ASC,
[ComputerID] ASC,
[DateOccured] ASC,
[IsSet] ASC,
[ID] ASC
)
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IDX_WMICollectedData_GetSecurityProductPerComputer] ON [dbo].[WMICollectedData]
(
[WMIInstanceID] ASC,
[WMIPropertyID] ASC,
[DateCollected] ASC,
[ID] ASC
)
GO

create index IDX_WMIObjectProperties_ObjectID on WMIObjectProperties(ObjectID,ID)
Go

create index IDX_WMIObjectInstances_ObjectID on WMIObjectInstances(ObjectID,ID)

Solved ! :-)

Deel dit:
Scroll naar boven