USB Stick ontkoppelen zonder gegevens te verliezen

      Reacties uitgeschakeld voor USB Stick ontkoppelen zonder gegevens te verliezen

Onder Windows is het niet de bedoeling dat je een usb-schijf of stick zomaar lostrekt van de computer na gebruik. Je komt dan vroeger of later met beschadigde en onbruikbare bestanden te zitten! Je usb-stick ontkoppelen zonder gegevens te verliezen doe je zo.

Windows 10 en een paar voorgangers ondersteunen usb-opslagmedia. Logisch, want die dingen gebruikt zo ongeveer iedereen. Toch blijkt steeds weer dat ondanks deze populariteit veel gebruikers geen idee betreffende de ‘leefregels’ van deze apparaten hebben. Na inprikken en gebruiken van een stick of schijf wordt nog altijd zonder blikken of blozen de usb-stekker uit de computer getrokken. Wat resulteert in een onvriendelijk systeemgeluid en een serie foutmeldingen in de logboeken van Windows.

Logisch, want door deze actie loop je een levensgroot risico op het beschadigen van bestanden. Windows schrijft namelijk soms vertraagd bestanden weg, zo lijkt het kopiëren of bewaren een stuk sneller te gaan. Het eigenlijke opslaan vindt op de achtergrond plaats. Nog erger wordt het als je een usb-back-up-schijf in gebruik hebt. Trek je deze los op het moment dat er bijvoorbeeld net – ongemerkt – een bestand gesynchroniseerd wordt, dan is dat bestand zonder meer verloren. Het zomaar er uit trekken van USB Sticks of schijven kan tevens resulteren in compleet onbruikbare usb sticks of schijven !

USB Stick ontkoppelen zonder gegevens te verliezen 01

De enige juiste manier

Er is maar één correcte manier om een extern opslagmedium onder Windows 10 te ontkoppelen. Klik met de rechter muisknop in de Systeemwerkbalk op het pictogrammetje dat lijkt op een usb-stick. Klik vervolgens – gewoon links – op de schijf die je wilt verwijderen. Wacht tot de notificatie verschijnt dat de schijf of stick daadwerkelijk losgekoppeld mag worden. Trek dan de usb-stekker uit de poort en klaar. Verschijnt daarentegen een melding dat de schijf in gebruik is en je deze dus niet mag verwijderen, dan moet je op zoek naar het programma dat de schijf inderdaad gebruikt.

Dat kan de Verkenner zijn, of een nog openstaand Word met daarin een document dat je net op de stick of schijf hebt bewaard. Afsluiten en nogmaals proberen via het ontkoppelpictogram de schijf los te koppelen. Blijft de melding betreffende in gebruik zijn opduiken, dan is het een Windowsproces dat de schijf bezet houdt. In dat geval kan je Windows het best gewoon even helemaal afsluiten om dan de schijf na uitschakelen van pc op laptop los te koppelen.